ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 3 บ้านหนองโสน ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 สิงหาคม 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง