เเนวปฏิบัติการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

Displaying 1-1 of 1 result.
มาตรการจัดการกรณีตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.หนองกะปุ