ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 3 บ้านหนองโสน ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ธันวาคม 2563
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง