วันที่ประกาศหัวข้อ
27 กุมภาพันธ์ 2567จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขบ้าสำหรับสุนัขและแมวสำรวจทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลหนองกะปุและตำบลห้วยข้อง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กุมภาพันธ์ 2567จ้างโครงการติดตั้งป้ายซอย ในเขตพื้นที่ อบต.หนองกะปุ หมู่ที่ 3,4,8,9 ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน และชั้นเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กุมภาพันธ์ 2567จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ลำห้วยทราย) หมู่ ๒ บ้านเหียงค่อม ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
7
เมื่อวาน
14
เดือนนี้
638
เดือนก่อน
1,981
ปีนี้
2,619
ปีก่อน
24,409