ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 438
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขบ้าสำหรับสุนัขและแมวสำรวจทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลหนองกะปุและตำบลห้วยข้อง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการติดตั้งป้ายซอย ในเขตพื้นที่ อบต.หนองกะปุ หมู่ที่ 3,4,8,9 ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน และชั้นเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ลำห้วยทราย) หมู่ ๒ บ้านเหียงค่อม ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มกราคม 2567
จ้างทาสีอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ หมู่ ๑ บ้านห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2567