กิจกรรมรับบริจาคขยะประจำเดือน มีนาคม 2567

22 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 22 มีนาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ นำโดยนายบุญชู พุ่มจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ดำเนินการออกรับบริจาคขยะประจำเดือน มีนาคม 2567
ณ บริเวณ หมู่ที่ 1,2,3,7,9 ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคขยะในครั้งนี้เป็นอย่างสูง
และรายได้จากการจำหน่ายขยะทาง อบต.หนองกะปุจะนำไปมอบให้แก่งานสาธารณะประโยชน์ต่างๆในตำบลหนองกะปุและตำบลห้วยข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป
#รับบริจาคขยะ #อบตหนองกะปุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!