โครงการ ”ปันรัก ปันน้ำใจ ปันขยะ เพื่อชุมชน“ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

16 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการออกรับบริจาคขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
ณ หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ร่วมบริจาคขยะกับทางโครงการ ”ปันรัก ปันน้ำใจ ปันขยะ เพื่อชุมชน“ ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!