“โครงการปลูกปอเทืองเพื่ออนุรักษ์ดิน ประจำปี 2567”

16 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
นายบุญชู พุ่มจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
“โครงการปลูกปอเทืองเพื่ออนุรักษ์ดิน ประจำปี 2567”
ณ ทุ่งนาปะแรด หมู่ที่ 4 ต.หนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!