ภาพกิจกรรมงาน “ลานเพลินร้อยดี วิถีบ้านลาด ลานวัฒนธรรมสร้างสุข รุกขมรดกยางนา ภูมิปัญญาสร้างสรรค์“

21 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 21 มกราคม 2567
นายบุญชู พุ่มจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุ พร้อมคณะผู้บริหาร และสภาวัฒนธรรมตำบลหนองกะปุ และ สภาวัฒนธรรมตำบลห้วยข้อง ร่วมกิจกรรมภายในงาน “ลานเพลินร้อยดี วิถีบ้านลาด ลานวัฒนธรรมสร้างสุข รุกขมรดกยางนา ภูมิปัญญาสร้างสรรค์“
โดยกิจกรรมในวันนี้คือ
- การเล่าเรื่องที่สุดของตำบล
✨สภาวัฒนธรรมตำบลหนองกะปุเล่าเรื่อง“น้ำตาลโตนด” โดยนายชวลิต สังข์สน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
✨สภาวัฒนธรรมตำบลห้วยข้อง
เล่าเรื่อง “ข้าวหอมห้วยข้อง” โดยนายปรีชา บุตรสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยข้อง
นายชำนาญ สัตย์สาร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลห้วยข้อง
และนางพรทิพย์ คำเขียน สมาชิกฯ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยข้อง
- การแสดง
✨สภาวัฒนธรรมตำบลหนองกะปุ ชุดการแสดงวิถีชีวิตชาวบ้านตำบลหนองกะปุ โดยน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย เรือนวงษ์ผดุง
✨สภาวัฒนธรรมตำบลห้วยข้อง ชุดการแสดงรำไทยทรงดำ จากกลุ่มสตรีตำบลห้วยข้อง
พร้อมร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมจาก จ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาด และ รับมอบของที่ระลึกจากนายบรรพต กำไลแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
ณ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!