ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

13 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ นำโดยนายบุญชู พุ่มจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอขอบคุณท่านชัยยะ อังกินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมสนับสนุนของรางวัลในการจัดงานวันเด็กในครั้งนี้
และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมมอบของขวัญ ของรางวัล ทุนการศึกษา อาหาร เครื่องดื่ม
ให้กับน้องๆ เด็กและเยาวชน ต.หนองกะปุ และต.ห้วยข้อง ร่วมถึงพื้นที่ใกล้เคียง
ขอบคุณส่วนราชการต่างๆ ที่ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน
ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!