“ฝึกอบรมคนพิการเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ”

19 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 19 ธันวาคม 2566
นายบุญชู พุ่มจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ กล่าวต้อนรับ นางสาวฉันทนา คำมี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
“ฝึกอบรมคนพิการเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ” วันที่ 19-21 ธันวาคม 2566
(วันที่หนึ่ง) การทำขนมเค้กกล้วยหอมและขนมตะโก้เผือก
โดยงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!