5 ธันวาคม 2566

5 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

5 ธันวาคม 2566
นายบุญชู พุ่มจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุ พร้อมปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุ และข้าราชการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566
 
ณ หอประชุมอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!