ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุดำเนินการลงพื้นที่มอบของอุปโภค บริโภค ให้แก่ครอบครัวกลุ่มเสี่ยงและครอบครัวผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19

3 มิถุนายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ โดยนายสุวรรณ หว่างจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ พร้อมผู้นำชุมชน และ ผู้อำนวยการ รพสต.หนองกะปุ กลุ่มเจ้าหน้าที่ อสม. เร่งดำเนินการลงพื้นที่มอบของอุปโภค บริโภค ให้แก่ครอบครัวกลุ่มเสี่ยงและครอบครัวผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยทันทีเมื่อทราบรายชื่อผู้กักตัวจากรายงานของสำนักงานสาธารณสุข เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือผู้ที่กักตัวโดยเบื้องต้น และเพื่อเป็นการช่วยหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้อย่างทันท่วงที  ทั้งนี้จะดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!