นายสุวรรณ หว่างจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ นำเจ้าหน้าที่ออกให้บริการและให้ข้อมูลการลงทะเบียนแจ้งพื้นที่ของตนตามโครงการ “บอกดิน 2” สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถแจ้งกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุได้ โดยทางเจ้าหน้าที่จะนัดหมายวันเ

4 มิถุนายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายสุวรรณ หว่างจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ นำเจ้าหน้าที่ออกให้บริการและให้ข้อมูลการลงทะเบียนแจ้งพื้นที่ของตนตามโครงการ “บอกดิน 2”  สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถแจ้งกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุได้ โดยทางเจ้าหน้าที่จะนัดหมายวันเวลาและลงพื้นที่ให้บริการแก่ท่านต่อไป  หรือโทรสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-789470 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!