ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไซโคน "ยาอาส" (YAAS) บริเวณอ่าวเบงกอ ฉบับที่ 1 (76/2564)

25 พฤษภาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!