องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด-19

10 พฤษภาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นายสุวรรณ  หว่างจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพสต.หนองกะปุ และ อสม. ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อดำรงชีพในช่วงกักตัว 14 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!