ส่งคืนถังดับเพลิงให้หมู่บ้าน และ สำรรวจสถานที่ตั้งถังดับเพลิงที่จะติดตั้งใหม่

3 พฤษภาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุได้ดำเนินการเติมผงเคมีแห้งและอัดความดันถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 13 ถัง ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดีดังเดิมแล้วและส่งคืนถังดับเพลิงให้แก่หมู่บ้าน พร้อมการสำรวจสสถานที่ติดตั้งถังดับเพลิงที่จะติดตั้งเพิ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยของหมู่บ้านต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!