ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย”

27 เมษายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” เพื่อเป็นอีกช่องทางที่สามารถแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งติดตามความช่วยเหลือแบบ Real-time
โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "พ้นภัย" ได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!