พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

5 ธันวาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
ณ บริเวณวัดโพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

โดยมีนายสุวรรณ หว่างจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ นายไพฤทธิ์ ตรัยรัตนสถิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ และพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงพี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!