ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านไร่ตะแคง ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ธันวาคม 2563
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ