ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับปรุงรางระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านห้วยข้อง ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 มกราคม 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ